ArbetSams styrelse och kansli. Från vänster: Jan-Erik Andersson, Helena Törnqvist, Göran Nilsson, Mikael Parr, Hans Hellman, Erika Grann, Anders Lind, Lovisa Almborg, Kerstin Bergström och Katarina Kallings. Saknas på bilden: Åke Paulsson och Annette Backner. Foto: Andreas Nilsson

ArbetSam

Arbetslivsmuseerna finns på de platser där historien utspelat sig och de befolkas av människor som varit med eller som kan berätta hur det var. Arbetslivsmuseerna berättar om den vanliga människans liv där arbete och fritid – vardag och helg blandas till en historia om Sverige och hur det var förr. Arbetslivsmuseerna har funnits länge men fört en ganska tillbakadragen tillvaro.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades under ett nationellt seminarium på Arbetets museum den 20-21 mars 1998. Seminariet arrangerades av Arbetets museum, Tekniska museet samt Riksantikvarieämbetet och lockade 105 personer från hela landet till Norrköping. På seminariet presenterades den växande folkrörelsen som består av engagerade människor sysselsatta med att bevara och utveckla industrisamhällets kulturarv.

Idag finns cirka 1 500 arbetslivsmuseer i Sverige. En tredjedel av dessa museer är medlemmar i ArbetSam och vi är sedan flera år tillbaka Sveriges största museiförening. ArbetSam är en ideell organisation som vill främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. Några av ArbetSams uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet.

Ändamål
ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att se till att det finns en organisation som kan föra deras talan. Samarbetsrådet är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Handling
– att arbeta för att stärka arbetslivsmuseernas identitet
– att skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
– att samordna arbetet i gemensamma frågor
– att sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
– att fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna.

Folder om ArbetSam

Bli medlem
Kostnad:450 kr/år för arbetslivsmuseer, föreningar, organisationer och enskilda personer
2 000 kr/år för stödmedlemmar
Kontakta kansliet om du önskar bli medlem eller har frågor kring medlemskap.

Som medlem får du
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam anordnar
– Inbjudan till medverkan i Museiguiden
– Inbjudan till Museidagar med årsmöte
– Inbjudan till kurser och seminarier
– Nyhetsbrev
– Tillgång till nätverk
– Tillgång till rådgivning och konsultation

Hederspris
ArbetSam tilldelades år 2009 Årets museums hederspris.

Print