Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments är en fototävling som arrangeras av Wikimedia. Det är en internationell fototävling där man laddar upp bilder på kulturarv på Wiki Commons. I Sverige är det Wikimedia Sverige som är arrangör. ArbetSam är med som samarbetspart. 2014 fick tävlingen en ny kategori – arbetslivsmuseer. Läs mer om tävlingen på Wikipedias sida Wiki Loves Monuments Sverige.
Totalt finns fyra kategorier

  • arbetslivsmuseer
  • K-märkta byggnader
  • K-märkta fartyg
  • Fornlämningar

Wiki Loves Monuments 2015

Grattis alla vinnare i tävlingen Wiki Loves Monuments!

Nu är alla vinnare utsedda bland de 2 850 bidrag som deltog i tävlingen.
Wiki Loves Monuments är den rekordsättande internationella fototävlingen som i år fyller fem år. Nu är de svenska vinnarna korade i alla kategorier och de går vidare till den internationella tävlingen för att tävla mot bilder från andra länder. Bäst bild gick till Kevin Cho, för hans bild på Gamla Uppsala kyrka. Alla vinnare finns att tillgå här!

Vi har gått igenom bilder på var sitt håll och valt ut ett antal favoriter var. Sedan jämförde vi våra val och vi hade många gemensamma favoriter. Vi fastnat för olika detaljer och kvalitéer i bilderna, och det har varit roligt och bra att bolla tankar. I den här tävlingen lägger vi inte resten av bilderna i nån kartong i ett dammigt förråd. Alla bidragen finns gratis att använda på Wikimedia Commons” säger Albin Olsson som lett juryarbetet.

”Wiki Loves Monuments är tävlingen som synliggör och tillgängliggör vårt kulturarv och våra fantastiska arbetslivsmuseer! ArbetSam ser tävlingen som ett bra sätt att sprida kunskap om industrisamhällets kulturarv, vilket dessutom är väldigt vackert.” Anders Lind, ordförande ArbetSam

Tävlingen har pågått under september och 2 850 bilder har tagits på monument i Sverige. Dessa bilder finns nu på Wikimedia Commons för att allmänheten ska ta del av dem i den fria bildbanken under Creative Commons-licens.

Kategorier
Byggnader: byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen som finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister – BeBR.
Fornlämningar: fornlämningar som finns i Riksantikvarieämbetets Fornsök databas.
Fartyg: k-märkta fartyg enligt lista på Sjöhistoriska museets webbplats.
Arbetslivsmuseer: arbetslivsmuseer enligt Arbetets museums och ArbetSams gemensamma databas.

Priser till årets Wiki Loves Monuments tävling har skänkts av
Flygvapenmuseum
Pytagoras Industrimuseum
Qvarnstensgruvan i Lugnås
Onslunda Borstmuseum
Ångaren Trafik
Ohs Bruks Järnväg
Böda Skogsjärnväg
Museispårvägen Malmköping – MUMA
Museispårvägen i Malmö
Djurgårdslinjen
Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem – GHJ

Mer om Wikimedia Sveriges tävling, klicka här.
Mer om samtliga vinnare, klicka här.

 

Vinnarbild kategori byggnader samt utnämnd till Årets bästa bild. Foto: Kevin Cho

K A Ahlmgrens sidenväveri - vinnarbild kategori arbetslivsmuseer. Foto: Ida Dicksson

Folder Wiki Loves Monuments 2015