På gång

 

Vad gjorde vi 2016? Länk till dokument ”2016 Året som gott”

Sveriges Ångbåtsförening, SÅF årsmöte
Datum: 18 mars
Plats: Västerås

Sveriges Segelfartygsförbund, SSF årsmöte
Datum: 18 mars
Plats: Norrköping

Museiskola för arbetslivsmuseer
Datum: 22-23 mars
Plats: Oskarshamns sjöfartsmuseum, Oskarshamn
Arrangörer: ArbetSam, Arbetets museum, Riksutställningar, Statens försvarshistoriska museer, Tekniska museet och Oskarshamns sjöfartsmuseum
Program och anmälan

Båthistoriska Riksförbundet, BHRF årsmöte
Datum: 30 mars
Plats: –
Arrangör: Båthistoriska Riksförbundet

Vårda din tändkulemotor – seminarium
Datum: 30-31 mars 2017
Plats: Skandiamuseet, Lysekil
Arrangör: ArbetSam, Arbetets museum och Skandiamuseet
Anmälan

Museiskola för arbetslivsmuseer
Datum: 6-7 april
Plats: Medicinhistoriska museet, Göteborg
Arrangörer: ArbetSam, Arbetets museum, Riksutställningar, Statens försvarshistoriska museer, Tekniska museet och Medicinhistoriska museet
Program och anmälan

Museidagar med årsmöte
Datum: 21-22 april 2017
Plats: Falun med omnejd
Tema: Berättelsens kraft
Arrangör: ArbetSam och lokala medlemsmuseer
Program
Anmälan

Varvsforum
Datum: 22-23 april
Plats: Stockholm
Arrangör: Nätverket Svenska varv. Där ingår ideella varvshistoriska föreningar, IF-Metall med lokala avdelningar, och Statens maritima museer.

Renoveringskurs – sadelmakeri
Datum: 21-23 april
Plats: Forsvik
Arrangör: Vagnhistoriska sällskapet
Informationsblad

Tågsläpp
Datum: 23 april 2017
Plats: järnvägsföreningar över hela landet
Arrangör: Respektive järnvägsförening

Vårmöte
Datum: 25-27 april
Plats: Södertälje
Tema: Museet utan gränser
Arrangör: Riksförbundet Sveriges museer

Mura kakelugn
Datum: 23-28 maj
Plats: Forsviks bruk
Arrangör: Västarvet i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
Länk till mer information

Almedalen
Datum: 2-9 juli (3-5 juli ArbetSam tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk)
Plats: Visby
Arrangör: Region Gotland

Kulturarvsdagar
Tema: Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter
Datum: 8-10 september
Plats: arrangörslista presenteras på Riksantikvarieämbetets hemsida längre fram
Samordnare: Riksantikvarieämbetet i samarbete med ArbetSam och Sveriges Hembygdsförbund

Så var det då – arbetslivsmuseer visar
Datum: 30 september
Plats: Norrköping
Arrangör: Arbetets museum i samarbete med ArbetSam

Hjulmarknaden
Datum: 25 november
Plats: Solnahallen