Till annonsörer

Annonsera i Museiguide!

Framsidor Museiguide 2003-2016

Museiguiden är en marknadsförings- och informationsskrift för arbetslivsmuseer i Sverige. Den gavs ut första gången 2003 och har genom åren fått en självklar plats hos Turistbyråer och i broschyrställ runt om i landet.
I katalogen får man en lättöverskådlig presentation av över 400 arbetslivsmuseer över hela Sverige med bild, text, öppettider och kontaktuppgifter. Katalogen innehåller även artiklar samt annonser. 2016 lanserade vi Museiguiden som även som app.

Museiguide Arbetsamma museer är den enda i sitt slag och är därför en ovärderlig presentationsplats att synas på.
Upplagan är på 40 000 exemplar och går åt som smör i solsken.
Museiguide ArbetSamma museer exponeras på:

    • Över 500 arbetslivsmuseer
    • Turistbroschyrställ på stort antal köpcentrum
    • Turistbyråer
    • Almedalen
    • Ett flertal mässor runt om i landet

Vi skickar även katalogen till ett stort antal olika tidskrifter, beslutsfattare, campingar, hotell med mera.

Boka
Boka plats till nästa års katalog genom att kontakta kansliet. Det finns ett begränsat utrymme till annonser så det är först till kvarn gäller.

Pris
Här hittar du en pris- och teknikspecifikation Museiguide 2017.