Museidagar med årsmöte

Museidagar med årsmöte 2018
Datum: 13-14 april
Ort: Norrköping med omnejd
Plats: Arbetets museum
Tema: ArbetSam 20 år


ArbetSam bildades 1998 på initiativ av Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet och Tekniska museet för att arbetslivsmuseerna skulle få en egen röst. Ett 60-tal arbetslivsmuseer anslöt sig det första året och därefter har organisationen växt och växt. Efter 20 år är nu ArbetSam Sveriges största museiförening med drygt 560 arbetslivsmuseer samt 25 organisationer som medlemmar! På museidagarna firar vi 20-årsjubileet genom att titta både bakåt och framåt i tiden och så ska vi äta tårta såklart. Vi delar även ut en jubileumsskrift om ArbetSam. Var med och fira 20 års framgångssaga med ArbetSam!

Länk till program och praktisk information

Sista anmälningsdag var 12 mars.
För att delta på ArbetSams Museidagar behöver man vara medlem i ArbetSam.

Invigning: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

 

 

 

 

 

Medlemsmuseer vi besöker:
Arbetets museumStrykjärnet heter fabriken som ligger mitt i Motala ström
Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Vi vill i våra utställningar inspirera till egna tankar, funderingar och diskussioner. Vårt uppdrag är att dokumentera arbetet och levandegöra arbetets historia genom debatt och gestaltning av kvinnors och mäns arbetsliv och arbetsförhållanden. Museet ska även knyta kontakter med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner inom vårt område.

Finspångs Bruksmuseum
Beskriver järnbrukstiden i Finspång som startade 1572. Museet ligger i ett hus från 1755 och innehåller föremål, mest från 1800-talet, som tillverkades vid och hade koppling till Finspångs bruk. Bland annat finns kanoner och verktyg. Även föremål från Mertens konstgjuteri.

Häfla Hammarsmedja
Häfla Hammarsmedja i Östergötland är ett industriellt minnesmärke över svensk järnhantering. Hammarsmedjan var i drift 1682-1924. Den är fullt utrustad med tyskhärd, lancashirehärd och den enda i Sverige bevarade räckhammaren vilken användes under 1600-1700-talet. Här finns en unik smälthammare av Bagges konstruktion från 1836. Hammarsmedjan är bevarad med all utrustning som fanns när den sista smeden gick hem. Gamla bruket omfattar 19 byggnader; hammarsmedja, sågverk, klensmedja, gnisterhus, bostäder m m.

Marmorbruksmuseet på Kolmården
Marmorförädling under cirka 350 år med en komplett maskinpark för sågning, svarvning och slipning av marmor samt smedja och snickeri. Utställning om livet på bruket, maj-okt. Bruket avvecklades under 1970-talet. Kolmårdsmarmor, ”swedish green”, finns bl a vid Drottningholms slott, Stockholms slott, Stockholms stadshus och Uppsala universitet i Sverige samt vid Opéra Garnier (gamla operan) i Paris, Rockefeller Center i New York och FN-byggnader i Genève.

Brandkårsmuseet i Simonstorp
Museet ger dig en bred exposé över brandväsendet under nästan 250 år. Från handdragna kärror och hästdragna vagnar till dagens motordrivna fordon. Här hittar du flera typer av handdrivna pumpar och senare tiders bogserbara pumpar. Här finns utrustning för samband, rökskydd, uniformer och övrigt. En av museets klenoder är en Scania från 1915 som ägdes av Norrköpings brandkår. Den renoverades under åren 1981-1984. Under renoveringen demonterades fordonet in i minsta detalj och återställdes sedan till dagens skick.

Reijmyre Glasmuseum
Reijmyre Glasmuseum visar glas från Rejmyre Glasbruks 200-åriga historia och berättar om människorna bakom hantverket. Rejmyre var det första glasbruket i Sverige som införde pressglas, pantograferade mönster och priskuranter (illustrerade kataloger). Museet visar glas från överfångsglasets storhetstid och historien kring det berömda röda Rejmyreglaset och mycket mer. Flera årgångar nytryckta priskuranter finns till försäljning.

Vi får även en visning av Industrilandskapet med guider från Norrköpings stadsmuseum samt Norrköpings stadsantikvarie Hanna Domfors.

Övriga medlemsmuseer i Norrköpingstrakten som vi får ta del av är:
Svintuna Kvarn
I Kolmården, vackert belägen vid Bråviken, finns Svintuna Kvarn som har anor från 1300-talet. Besökaren kommer att få se en ännu fungerande kvarn som drivs med ett överfallshjul på mer än 6 m i diameter. Man ges tillfälle att kunna studera hela processen från korn till mjöl med dammar och vattenränna. Sista helgen i augusti kan man även köpa nymalet mjöl. I kvarnen finns även ett dragspelsmuseum efter den kände durdragspelaren Yngve Andersson. Grupper och skolklasser efter ök.

Svenska kakelugnsmuseet
Vår ambition är att bevara och visa upp kakelugnar som en är del av svensk hantverkshistoria. Vår utställning inrymmer för närvarande ca 40 kakelugnar som är uppmonterade i olika miljöer. De tidigaste kakelugnarna vi har monterade är tillverkade ca år 1750. Alla olika stilar finns representerade fram till de sista kakelugnarna som tillverkades på 1930-40 talen.

Hultsbruks smidescentrum
Hults bruk grundades 1697 och tillverkade då skeppspik. Sedan 1880-talet tillverkades yxor och det görs än idag. Numera är Hults Bruk Smidescentrum en nationell mötesplats för smideskonst. Här erbjuds kurser och workshops i en traditionell hantverkssmedja, visningar av ortens yxfabrik, utställning om bruket och dess människors historia, utställningar i samtida konstsmide samt guidningar i bruksmiljön. Varmt välkommen!

Museidagar 2018 sponsras av Norrköpings kommun och Arbetets museum.

Skrivelser
Skrivelser ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2018. E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Nomineringar
Skicka nomineringar till kansliet. E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Om Museidagar
ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet. De pågår i två dagar och är ett tillfälle för ArbetSam och medlemmar att träffas, inspirera och lära känna varandra, utbyta erfarenheter och vidareutbilda sig. Museidagarna är även ett sätt för ArbetSam att tacka medlemmarna för det arbete de gör på sina museer. Museidagarna bygger på samarbete. Både med medlemsmuseer och andra aktörer som till exempel ett länsmuseum. Museidagarna genomförs på olika orter varje år för att synliggöra våra medlemmar som finns över hela landet.

Vi önskar besöka och synliggöra så många medlemsmuseer som möjligt de här dagarna. ArbetSam ser de här besöken som introduktioner/smakprov och att deltagarna sedan själva kan återkomma och göra ett mer fördjupat besök.
ArbetSam har glädjande nog väldigt många medlemsmuseer men vilket medför att vi varje år nödgas prioritera bort något/några museer att besöka. Det är med stor vånda vi gör det och inte sällan blir de bortvalda museerna besvikna över att vi inte besöker dem då vi är i närheten.

Genom åren har vi besökt
2017 Falun, Dalarna
2016 Varberg, Halland
2015 Västerås, Västmanland
2014 Linköping, Östergötland
2013 Kristianstad, Skåne
2012 Göteborg, Bohuslän
2011 Gävle, Gästrikland
2010 Karlskrona, Blekinge
2009 Grängesberg/Ludvika, Dalarna
2008 Karlstad, Värmland/Västmanland
2007 Östersund, Jämtland
2006 Eskilstuna, Södermanland
2005 Värnamo, Småland
2004 Norrköping, Södermanland/Östergötland
2003 Göteborg, Bohuslän
2002 Örnsköldsvik, Ångermanland
2001 Avesta, Dalarna
2000 Landskrona, Skåne
1999 Trollhättan, Västergötland

 Invigare och tema genom åren
2017 Olof Lavesson (M), ordf kulturutskottet – Berättelsens kraft
2016 Anna Wallentheim (S), kulturutskottet – Ideella krafter
2015 Gunilla Carlsson (S), vice ordf i kulturutskottet – Tillgänglighet
2014 Lars Amréus, riksantikvarie – Barn och unga
2013 Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister – Hållbara museer
2012 Kjell Nordström, ordf i regionfullmäktige VG-region – Kalla kriget
2011 Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister – Skapande skola