Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen 2017
Datum: 8-10 september

Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

I hela Europa firas under september Kulturarvsdagen med olika teman för varje land  – alltid den andra söndagen i september. Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Ni har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Vi uppmuntrar speciellt att ni arrangerar aktiviteter som riktar sig till barn. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar. Årets gemensamma tema i Europa 2017 är ”Heritage and Nature”.

Tema 2017
Temat för året är ”Natur och Kulturarv – miljöer med möjligheter” och bygger på det gemensamma temat i Europa.

Delta som arrangör
Alla – såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner – är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten.

Länk till Riksantikvariets sida med lista på arrangemang i år:
www.raa.se/kulturarvsdagen

Tema tidigare år:
2016 Tidens rörelser
2015 Människors värv och verk, en resa i industri- och teknikhistoria
2014 I krigens spår
2013 Människors mötesplatser
2012  Under ytan
2011 Gröna platser