ArbetSam i debatten

ArbetSam arbetar för att förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna i Sverige. Det gör vi bland annat genom att delta i den offentliga debatten. ArbetSam deltar i och är med och anordnar, seminarier och konferenser som berör industrisamhället och kulturarvet.

 

Collage möten - kulturministern RAÄ och Kulturråd

 

 

 

 

 

ArbetSam arbetar löpande för att ha kontakt med beslutsfattare. Hösten 2015 träffade ArbetSam kulturminister Alice Bah Kuhnke där vi samtalade om  betydelsen av arbetslivsmuseernas insatser för bevarandet av industrisamhällets kulturarv och deras betydelse som besöksmål.

Hösten 2016 är fokus inställt på att få Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer permanentat på Arbetets museum. Behov och efterfrågan på kurser, workshops och seminarier utifrån arbetslivsmuseernas behov och ekonomiska resurser är stor. Vi arbetar även för att Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer även i fortsättningen ska vara riktade till endast arbetslivsmuseer.

 

Industrisamhällets landskap konferens 2015

 

 

 

 

Konferens: Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet.
Hösten 2015 arrangerade ArbetSam tillsammans med Arbetets museum, Svenska Industriminnesföreningen och Regionmuseet Kristianstad en tvådagarskonferens som ägnades åt intressekonflikter och samverkansmöjligheter mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen. Fokus låg på saneringen av förorenade miljöer och vattenverksamheter.
En utförlig dokumentation av konferensen kommer att finnas tillgänglig här.
Klicka här för läsa programmet.

Samtal med Qaisar Mahmood, chef på enheten för kulturarv på RÄA, samt överlämning av motion som inkom på årsmötet.

2014: Samtal med Qaisar Mahmood, chef på enheten för kulturarv på RÄA, samt överlämning av motion som inkom på årsmötet.